• Λογοθεραπεία

  Λογοθεραπεία

 • Δυσλεξία

  Δυσλεξία

 • Εργοθεραπεία

  Εργοθεραπεία

 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση

  Αισθητηριακή ολοκλήρωση

 • Ψυχολογική Στήριξη

  Ψυχολογική Στήριξη

 • Συμβουλευτική γονέων

  Συμβουλευτική γονέων

 • ΑΘΗΝΑ TEST
 • Ά ΤΕΣΤ
 • WISC iii
 • ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά τεστ Διάγνωσης δυσκολιών μάθησης είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί, Χορηγείται από τους ειδικούς παιδαγωγούς και σχολικούς ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπολείπονται και που ευθύνονται για δυσκολίες μάθησης.

Οι διαφορετικές κλίμακες του Αθηνά τεστ αξιολογούν 5 βασικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, όπως: τη νοητική ικανότητα, τη μνήμη ακολουθιών, την ολοκλήρωση παραστάσεων, τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα και την νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα.

Το τεστ αυτό κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε στη χώρα μας, στο ψυχομετρικό εργαστήριο του τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής στο πανεπιστήμιο Αθηνών από τους Παρασκευόπουλο, Καλαντζή- Αζίζι, και Γιαννίτσα (1999)

Το Αθηνά τεστ δίνει μία αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης διδακτοθεραπευτικής παρέμβασης.

Είναι ένα απλό ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Το Α΄ΤΕΣΤ δεν είναι ένα τεστ νοημοσύνης , εξετάζει κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο είναι μαθησιακά και σχολικά έτοιμο να αρχίσει το σχολείο του.

Σχεδιάστηκε από τη Λωρέττα Θωμαίδου παιδίατρο - αναπτυξιολόγο, και τον Στέλιο Μαντούδη , εργοθεραπευτή από το Ιατρείο Αναππτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία". Το Α΄ΤΕΣΤ προτείνεται από την παιδιατρική εταιρεία και έχει αναγνωριστεί από πανεπιστημιακούς φορείς (Ιατρική Σχολή , τμήματα Επιστημών Υγείας , παιδαγωγικά τμήματα ) και Υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Στόχος του Α΄ΤΕΣΤ είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία , με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση , άρνηση του σχολείου, σχολική φοβία , διαταραχές διαγωγής κτλ.). Η ευαισθησία και η εγκυρότητα του Α΄ΤΕΣΤ είναι υψηλή , και η χορήγηση του γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους θεραπευτές με πιστοποιημένη εκπαίδευση. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων του γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή , γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του τεστ. Μετά από τη χορήγηση του Α΄ΤΕΣΤ δίνεται γραπτή αναφορά των αποτελεσμάτων στους γονείς , οι οποίοι ενημερώνονται από τον θεραπευτή αναλυτικά για τις τυχόν αδυναμίες του παιδιού και πως μπορούν να τις αντιμετωπίσιυν αλλά και για τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις του.

To WISC III είναι η ελληνική έκδοση της πολύ γνωστής ευρέως αναγνωρισμένης και σταθμισμένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά. Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες που η καθεμιά αξιολογεί διαφορετική πλευρά νοημοσύνης , όπως για παράδειγμα την ακουστική , την οπτική αντίληψη , μνήμη, την αφαιρετική σκέψη κ.α.

Ο συνδυασμός συγκεκριμένων υποδοκιμασιών εκφράζει τη λεγόμενη " γενική νοημοσύνη" και ο συνδυασμός συγκεκριμένων υποδοκιμασιών δίνει εκτιμήσεις για την "πρακτική νοημοσύνη" και "λεκτική νοημοσύνη".

Το WISC III χορηγείται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς και είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 έως 16 ετών.

Η χορηγία του WISC III παρέχει μεγάλο εύρος αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών , αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους ειδικούς καθώς βοηθάει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών παρεμβάσεων στην πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού για την σχολική και επαγγελματική επίδοση κτλ.

Το ΛΑΜΔΑ τεστ(Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών)είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, και απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στις τάξεις ΄β Δημοτικού εώς ΄β Γυμνασίου.

Το ΛΑΜΔΑ εξετάζει δεξιότητες που αποτελούν δείκτες μαθησιακού δυναμικού και όχι μετρήσεις σχολικής επίδοσης .Οι επιλεγμένοι δείκτες θεωρούνται διεθνώς αξιόπιστες διαστάσεις μαθησιακής αξιολόγησης . Όλοι οι δείκτες συναποτελούν ενα ολοκληρωμένο κριτήριο διερεύνησης μαθησιακών δυσκολιών στο προφορικό και γραπτό λόγο για κάθε ηλικιακή ομάδα Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι δοκιμασίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΛΑΜΔΑ, τεστ με τη μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή, αφορούν στους εξής 8 τομείς :

1. Ορθογραφία

2. Μορφοσυντακτική επεξεργασία

3. Κατανόηση προφορικού λόγου

4. Κατανόηση γραπτού κειμένου

5. Λεξιλόγιο

6. Μη λεκτική νοητική ικανότητα

7. Μνήμη εργασίας (εύρος προσοχής)

8. Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής

Διαγνωστικά Εργαλεία
Top