• Δυσλεξία

  Δυσλεξία

 • Εργοθεραπεία

  Εργοθεραπεία

 • Λογοθεραπεία

  Λογοθεραπεία

 • Συμβουλευτική γονέων

  Συμβουλευτική γονέων

 • Ψυχολογική Στήριξη

  Ψυχολογική Στήριξη

 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση

  Αισθητηριακή ολοκλήρωση

 • ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 • PECS
 • TEACCH
 • ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Πρόκειται για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά από 0 έως 7 ετών, με αναπτυξιακή καθυστέρηση, αυτισμό, προβλήματα επικοινωνίας ή συμπεριφοράς. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές ή ειδικοί γυμναστές. H υποστήριξη του παιδιού που διαμορφώνεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ήδη αμέσως μετά τη γέννησή του! Αρκεί να έχει προηγηθεί σχετική διάγνωση παιδονευρολόγου. Με ενδείξεις(νευρολογικά συμπτώματα, βεβαρημένο προ- περιγεννετικό ιστορικό είτε με διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη).

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στο να μάθουν οι γονείς να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με νέες δραστηριότητες, έχοντας πρώτα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητές τους και συνεπώς αυξάνεται η ικανότητα του γονιού να υποστηρίζει την εξέλιξη και τη συμπεριφορά του παιδιού του.

Το γεγονός ότι το παιδί περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο σπίτι με την οικογένεια καθιστά αναγκαία μια συνολική προσέγγιση της κατάστασης, με το θεραπευτικό πρόγραμμα να μη "χτίζεται" αποκλειστικά γύρω από το παιδί αλλά να "εμπλέκει" και τους γονείς του. Η εμπλοκή των γονέων στη καθημερινή φροντίδα, τους κάνει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ειδικές ανάγκες ανατροφής του παιδιού, και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας .Οι γονείς, λοιπόν, είναι παρόντες, παίρνουν κατευθύνσεις και οδηγίες από τους ειδικούς, στην πραγματικότητα, δηλαδή, "εκπαιδεύονται".

To pecs είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που επιτρέπει παιδιά και ενήλικες με κάποια διαταραχή του αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες με λίγη ή καθόλου λεκτική ικανότητα να μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας κάρτες με εικόνες για να <<φονοποιήσουν >>μια επιθυμία, παρατήρηση ή συναίσθημα. Τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από την λογοθεραπεία , την εργοθεραπεία και την ειδική διαπαιδαγώγηση, έτσι ώστε να μπορούν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο άτομο με το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν και να την ανταλλάσουν με το επιθυμητό αντικείμενο. Αρχικά μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μόνο μία εικόνα, και στη συνέχεια μαθαίνουν να συνδυάζουν εικόνες έτσι ώστε να μάθουν διάφορες γραμματικές δομές σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας.

Το pecs εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας, με την έννοια ότι πρώτα διδάσκει στα παιδιά πώς να επικοινωνήσουν ή ποιες είναι οι βασικές αρχές επικοινωνίας και στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα. To pecs μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από θεραπευτές οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στη χορήγηση του.

Το TEACCH είναι ένα πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης που διαμορφώνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του αυτιστικού παιδιού και βασίζεται σε γενικές καθοδηγητικές γραμμές.

Η προσέγγιση του TEACCH είναι ιδιαίτερη διότι εστιάζει στο σχεδιασμό του φυσικού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον δομείται έτσι ώστε να διευκολύνει τις δυσκολίες που έχει ένα παιδί με αυτισμό καθώς εκπαιδεύεται να συμπεριφέρεται με αποδεκτούς και κατάλληλους τρόπους.

Τα βασικά στοιχειά του TEACCH είναι τέσσερα:

Δόμηση και οργάνωση του Φυσικού περιβάλλοντος

Αφορά τον τρόπο που είναι οργανωμένο το περιβάλλον .Δομημένη τάξη είναι η τάξη εκείνη, που με τη πρώτη ματιά γίνεται κατανοητό ποια δραστηριότητα φιλοξενεί και σε πιο σημείο. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με αυτισμό να παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος. Στη δομημένη τάξη πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για ομαδικές δραστηριότητες όπως και ένας χώρος για ατομική απασχόληση ή εργασία. Για αυτό το λόγο προϋπόθεση είναι το κατάλληλο μέγεθος του χώρου. Είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτής να έχει άμεση οπτική επαφή με το χώρο εργασίας του μαθητή. Τοποθετώντας κατάλληλα έπιπλα βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τον χώρο , όπου θα κάνουν μια δραστηριότητα δημιουργώντας ταυτόχρονα , συνθήκες εύκολης μετάβασης από μια δραστηριότητα σε άλλη.

Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα

Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της δομημένης εκπαίδευσης είναι το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα ,το πρόγραμμα βοηθάει το παιδί να κατανοήσει τι δραστηριότητες θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρόγραμμα έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το παιδί και τις δυνατότητές του και είναι εξατομικευμένο. Για τα παιδιά που διαβάζουν ,οι δραστηριότητες σημειώνονται γραπτά. Για τα παιδιά που δεν διαβάζουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες ,σκίτσα, σχήματα ή αντικείμενα. Το πρόγραμμα ενημερώνει και ετοιμάζει τα παιδιά για τις αλλαγές των δραστηριοτήτων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. το παιδί γίνεται με τον τρόπο αυτό ευέλικτο και η συμπεριφορά του βελτιώνεται αφού γνωρίζει τι το περιμένει.

Το σύστημα ατομικής εργασίας

Το τρίτο στοιχείο της δομημένης διδασκαλίας είναι το εξατομικευμένο σύστημα εργασίας. Αποτελεί ένα τρόπο οργάνωσης μιας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι. Σε ένα πλήρες σύστημα εργασίας περιέχονται οι εξής πληροφορίες για το μαθητή με αυτισμό: ποια δουλειά θα κάνει, πόση δουλειά θα κάνει, πως γνωρίζει ότι τελείωσε, τι θα κάνει αφού τελειώσει αυτή τη δραστηριότητα.

Οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων

Αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας Η οπτική οργάνωση μιας δραστηριότητας βοηθά το παιδί μέσω της σηματοδότησης να οργανώνεται και να κάνει γνωστές τις ανάγκες του σε κάποιον άλλο.

Η Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία των γραμμάτων

Τα δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται να θυμηθούν τα γράμματα σε συνδυασμό με τον ήχο - φθόγγο του το καθένα και αργούν περισσότερο από τα άλλα παιδιά να τα μάθουν. Με την Εικονογραφική Μέθοδο "Μαυρομμάτη" κάθε γράμμα μετατρέπεται σε ένα γραμμικό σχέδιο που θυμίζει ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον ήχο του. Το σχέδιο συνοδεύεται από μια "ιστορία" που ταιριάζει στην εικονογραφική αναπαράσταση του γράμματος, που επινοήθηκε για να ενισχύσει την συνειρμική σχέση σχήματος του γράμματος και φθόγγου.στα παιδιά της Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, στα παιδιά του Νηπιαγωγείου αλλά και σε κάθε άλλο άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας, που δεν ξέρει τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο απομνημόνευσης των γραμμάτων που είναι η βάση για την διδασκαλία της ανάγνωσης.

Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία της ορθογραφίας

Τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη αδυναμία στην ορθογραφία.

Δυσκολεύονται να θυμηθούν την ορθογραφία των λέξεων ακόμα και αν τις έχουν συστηματικά διδαχθεί και αν τις έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Κάνουν λάθη ακόμα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ απλές και πολύ γνωστές τους από τη γραμματική (π.χ. ρήματα σε -ώνω).

Η Εικονογραφική Μέθοδος "Μαυρομμάτη" προσφέρει στους δυσλεξικούς μαθητές τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν εύκολα, γρήγορα. Τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης έχουν μετατραπεί σε γραμμικά σχέδια μιας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της μορφολογίας και της σημασίας της λέξης.

Τα δυσλεξικά άτομα που δεν δυσκολεύονται να θυμούνται εικόνες συγκρατούν εύκολα στη μνήμη τους την παρουσία των εικονογραφημάτων, κι αυτά με τη σειρά τους θυμίζουν τα συγκεκριμένα γράμματα και συνεπώς και την ορθογραφία της λέξης.

Η Εικονογραφική Μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεξικά άτομα κάθε ηλικίας, ακόμα και σε ενήλικες, και οδηγεί με επιτυχία σε πολύ καλό επίπεδο ορθογραφίας και ανάγνωσης. Εφαρμόζεται οπωσδήποτε ταυτόχρονα και παράλληλα με τη Γλωσσολογική Μέθοδο.

Μέθοδοι Παρέμβασης
Top